Cymorth Maethu

Dyma’r peth mwyaf buddiol a wnes i erioed - Louise, Gofalwyr Maeth

 • - Ymweliadau rheolaidd gan eich gweithiwr cymdeithasol eich hun

 • - Tîm profiadol ar ben arall y ffôn

 • - Cefnogaeth gan ofalwyr maeth profiadol dros y ffôn

 • - Cefnogaeth y tu allan i oriau

 • - Cyfarfod â gofalwyr eraill mewn digwyddiadau grŵp cymorth i ofalwyr maeth

 • - Cynllun bydis i’ch cynorthwyo drwy’r asesiad a dyddiau cynnar y broses faethu

 • - Cyrsiau hyfforddiant rheolaidd

 • - Siaradwyr gwadd yn sôn am destunau gofal plant

 • - Llawlyfr i ofalwyr maeth

 • - Gwefan ddiogel i ofalwyr maeth

 • - Aelodaeth â’r Rhwydwaith Faethu

 • - Grŵp Maethu Ifanc i’ch plant eich hun

mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn i ni gan ein bod yn gallu cyfarfod a sgwrsio gyda rhieni maeth eraill a gweld yn union be di be