Straeon plant maeth

slider_new
"Mae gofalwyr maeth wedi gwneud llawer i mi. Mae’n bwysig gwybod fod rhywun yn eich caru, yn enwedig pan ydych yn ifanc." J, 18 oed

"Mae hi'n ddynes ddoniol a gofalgar sy'n gwneud i mi deimlo'n ddiogel. Rydw i'n lwcus iawn i gael byw gyda hi. Os ydych chi'n hoyw, lesbian, deurywiol neu drawsrywiol ac yn meddwl maethu, peidiwch â gadael i unrhyw beth eich atal. Maen nhw wedi gwneud i mi deimlo fy mod yn perthyn yma ac rydw i fel un o'r teulu, sy'n wych achos mae angen i bawb deimlo'n ddiogel ac yn hapus."

 


"Pan gefais wybod fy mod yn mynd i aros gyda chwpl hoyw roeddwn yn teimlo'n gyffrous a'r unig beth a oedd ar fy meddwl oedd beth fyddai fy ffrindiau yn ei feddwl neu yn ei ddweud ond maen nhw'n gefnogol iawn ac yn dod ymlaen â nhw'n dda iawn. Ni ddylai pobl feirniadu cwpl hoyw, nhw yw'r bobl mwyaf anhygoel a gofalgar erioed. Ni fyddwn yn newid fy amser yno am y byd."

 

"Mae gofalwr maeth da yn rhywun ymroddedig, cyfeillgar, sy’n eich trin yr un fath, yn gofalu amdanoch ac yno i chi pan mae eu hangen arnoch. Pan symudais i mewn, roeddwn yn nerfus, ond ar ôl y tair wythnos gyntaf roeddwn yn teimlo’n gyfforddus ac ers hynny rwyf wedi teimlo fel pe tawn i’n perthyn yma. Dros y Nadolig cefais fy nghroesawu a’m gwneud i deimlo fel rhan o’r teulu. Maen nhw’n mynd â fi i bartïon teulu a dydyn nhw ddim yn fy ngadael allan. Os yw pobl yn ystyried maethu, byddwn yn dweud wrthynt am beidio â meddwl ddwywaith. Peidiwch â barnu’r unigolyn ifanc, rhowch gyfle iddyn nhw. Roeddwn i’n arfer bod yn rebel; meddwi ac ati. Dros y flwyddyn ddiwethaf rydw i wedi newid ac i fy ngofalwr maeth y mae’r diolch am hynny." Unigolyn ifanc, 15 oed

"Dysgodd i mi sut i goginio. Roeddwn yn eistedd yn gwylio cartŵn a dywedodd y gallwn ei helpu yn lle eistedd yno. Dysgodd i mi sut i wneud cawl brocoli; dyna un o fy hoff bethau i’w coginio nawr." L, 18 oed

Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top