Stori Anwen

sliders1_cy

Mae Anwen, gyda chymorth ei gŵr, wedi bod yn ofalwr maeth ers dros 8 mlynedd. Bu’n maethu gydag asiantaeth am 2 flynedd i ddechrau cyn dewis trosglwyddo i’r Cyngor lleol. Ar y dechrau roedd Anwen yn darparu gofal seibiant, sy’n cynorthwyo gofalwyr llawn amser ac yn rhoi seibiant iddynt yn ôl yr angen.

“Mae’r prif ofalwyr maeth yn cael seibiant am benwythnos neu wythnos ac maen nhw’n dod yn ôl yn teimlo'n effro.  Rydym yn teimlo ein bod wedi rhoi seibiant gwych iddyn nhw ac maen nhw’n ei werthfawrogi. Maen nhw’n cael amser i wefru eu batris eto. Rydym yn dweud wrth y plant mai eu gwyliau nhw ydy o. Mae fel mynd at aelod o’r teulu neu berthynas. Maen nhw wrth eu boddau’n dod yma.”

Mae Anwen wedi gofalu am blant o bob oed o fabanod i bobl ifanc yn eu harddegau.

“Y rheswm y maen nhw’n cael gofal yw oherwydd eu bod wedi cael eu hesgeuluso neu, o bosibl, eu cam-drin. Mae angen normalrwydd arnyn nhw. Mae’n ddiwrnod cyffredin i ni, ond nid iddyn nhw. Efallai na fyddan nhw wedi arfer cael yr un gofal a sylw o’r blaen, efallai y bydd yn beth newydd iddyn nhw. Rydych yn meithrin perthynas â nhw ac yn dod i’w hoffi, ond y gobaith yw y bydd llawer o blant yn symud ymlaen ac rydych yn teimlo fel petaech chi wedi eu helpu ar hyd y llwybr at fabwysiadu neu i ddychwelyd at eu rhieni eu hunain."

"Nid ydym yn arbennig nac yn anghyffredin, pobl normal ydym ni sydd â synnwyr digrifwch da.”

Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top