Noson Wybodaeth Maethu
Lleoliad
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
Date(s)
20/09/2018 (19:30-20:30)
Disgrifiad
Byddwn yn rhoi cyflwyniad byr a fideo’n dechrau am 7.30pm, gan ateb cwestiynau cyffredin ynglŷn â bod yn ofalwr maeth.  Rydym ar gael am sgwrs tan 9pm. Ebost: fostering@flintshire.gov.uk  i gofrestru.
Back to Top