Pam Sir y Fflint?

IMG_0388Pam maethu gyda Sir y Fflint?

Bydd ein tîm yn eich cynorthwyo bob cam o’r ffordd.  Mae gennym lawer o brofiad ac mae rhai ohonom wedi bod yn ofalwyr maeth ein hunain.

Cewch eich cefnogi gan dîm profiadol sy’n rhoi gwasanaeth rhagorol cyson i’n gofalwyr maeth ac i blant y gofelir amdanynt. Byddwn yn gofalu amdanoch chi a’ch plant eich hunain. Cewch eich cefnogi hefyd gan ofalwyr maeth profiadol. Gallwch hefyd ddysgu sgiliau a gwybodaeth newydd drwy ein rhaglen hyfforddiant.

Pam maethu gyda'ch Cyngor lleol?

Mae maethu gyda'ch Cyngor lleol yn rhoi'r cyfle i chi helpu plant lleol . Helpwch nhw i aros yn eu hardal leol a'u hysgolion lleol . Mae cymorth a hyfforddiant ar gael ar y stepen drws a thim profiadol wrth law y gallwch ymddiried ynddynt i fod yno bob cam o'r ffordd . Ymunwch a dros 100 o deuluoedd sydd eisoes yn maethu gyda ni.

Darllenwch ein hadroddiadau archwilio

Cyngor Sir y Fflint - ENILLYDD: Gwobrau Rhagoriaeth Maethu 2017