Pam Sir y Fflint?

team slider

Pam maethu gyda Sir y Fflint?

Bydd ein tîm yn eich cynorthwyo bob cam o’r ffordd.  

Byddwn yn gofalu amdanoch chi a’ch plant eich hunain.

Cewch eich cefnogi hefyd gan ofalwyr maeth profiadol.

Gallwch hefyd ddysgu sgiliau a gwybodaeth newydd drwy ein rhaglen hyfforddiant.

Pam maethu gyda'ch Cyngor lleol?

Mae maethu gyda'ch Cyngor lleol yn rhoi'r cyfle i chi helpu plant lleol . Helpwch nhw i aros yn eu hardal leol a'u hysgolion lleol . Mae cymorth a hyfforddiant ar gael ar y stepen drws a thim profiadol wrth law y gallwch ymddiried ynddynt i fod yno bob cam o'r ffordd . Ymunwch a dros 100 o deuluoedd sydd eisoes yn maethu gyda ni.

Darllenwch ein hadroddiadau archwilio

Foster carer - Lesley and Mark

Enillydd: Gwobrau Rhagoriaeth Maethu 2018

172_foster_pg5_6274

Enillydd: Gwobrau Rhagoriaeth Maethu 2017

Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top