Dod yn Ofalwyr Maeth

Process-arrows-welsh
Ymholiad Cychwynnol
Pecyn Gwybodaeth
Ymweliad Cychwynnol
Gwiriadau Iechyd a gan yr heddlu
Hyfforddiant Sgiliau I Faethu
Cais
Asesiad
Panel
Cymeradwyaeth
Cydweddu a Lleoli
Cefnogi
Mynychu noson wybodaeth.
Bydd angen i ni wirio'ch prawf adnabod a pha mor addas yw'ch cartref.
Anfonir ffurflenni i'w llenwi.































































































































































































































































Bydd yn rhaid i ni gadarnhau pwy ydych chi.





















































































































































































































































Mae hwn yn gwrs 3 diwrnod ar bob agwedd o faethu.
Llenwch y ffurflen gais a fydd ar gael ar ddiwrnod olaf yr hyfforddiant.
Bydd gweithiwr cymdeithasol yn ymweld â chi o leiaf chwe gwaith er mwyn dod i'ch adnabod.
Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn cyflwyno adroddiad i'r panel. Gallwch chi hefyd fod yn bresennol.
Bydd y panel yn gwneud argymhelliad i benderfynwyr yr asiantaeth ynglŷn â'ch cymeradwyo.
Byddwn yn cysylltu â chi gyda manylion plentyn sydd angen gofal maeth arno.
Anfon pecyn gwybodaeth i mi
Back to Top